stpiusx.be | stpiex.be Contact
Printheader
woensdag 15 oktober 2014 - Aan het begin van deze oktobermaand wil ik u de oproep van de H. Maagd Maria tot het rozenkransgebed in herinnering brengen. Willen wij bekeringen zien, willen we vrede in de wereld, bid het rozenhoedje in uw gezin! De Kerk verleent een volle aflaat voor het gezamenlijk bidden van het rozenhoedje! Wanneer u samen bid, laat het gebed dan mooi zijn, niet te langzaam, maar ook niet in een sneltreinvaart. Als iedereen daarbij de leestekens in het Onze Vader en het Weesgegroet respecteert, gaat het al een stuk beter. Het gebed moet stichtend zijn, rustgevend, zodat men inderdaad de geheimen kan over-wegen. Laat het een verademing zijn! Het gezamenlijk gebed moet aantrekke-lijk werken en niet afstotend zijn. Laat het werkelijk een gebed ter ere Gods en ter ere van Maria zijn. Lees verder
zondag 09 maart 2014 - Foto's van Vormsel op 9 maart 2014 te Leiden. Lees verder
zondag 21 juli 2013 -

Verklaring bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de bisschopswijdingen (30 juni 1988 – 27 juni 2013)

Bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de wijdingen, willen de bisschoppen van de Priesterbroederschap St. Pius X plechtig hun dankbaarheid tot uitdrukking brengen aan Mgr. Marcel Lefebvre en aan Mgr. Antonio de Castro Mayer voor de heldhaftige daad die zij niet gevreesd hebben te stellen op 30 juni 1988. Meer in het bijzonder willen zij hun kinderlijke erkentelijkheid uiten aan hun vereerde stichter, die na zoveel jaren in dienst van de Kerk en van de paus, voor het behoud van het geloof en van het katholieke priesterschap, niet heeft geaarzeld om de onrechtvaardige beschuldiging van ongehoorzaamheid te ondergaan. Lees verder

zaterdag 16 maart 2013 - Mededeling van het Algemeen Huis van de Priesterbroederschap Sint-Pius X ter gelegenheid van de keuze van Paus Franciscus. Met de aankondiging van de pauskeuze bidt de Priesterbroederschap Sint-Pius X dat God Paus Franciscus overvloedige genade schenke, nodig voor zijn zware taak. Moge de nieuwe Paus, bijgestaan door de goddelijke Voorzienigheid, “zijn broeders bevestigen in het Geloof”. Moge de woorden uitgesproken door Sint-Pius X in het begin van zijn pontificaat door hem met hetzelfde gezag herhaald worden: “Dat we niets anders willen zijn, en dat we met Gods hulp voor de menselijke maatschappij ook niets anders zullen zijn dan de bedienaar van God, met wiens gezag we zijn bekleed. Gods belangen zijn onze belangen, en het staat bij ons vast: daaraan zullen we al onze krachten, ja ons leven wijden”. Lees verder
zaterdag 02 maart 2013 - Vaticaan m.b.t. ultimatum Priesterbroederschap St. Pius X Lees verder
donderdag 28 februari 2013 - Mededeling van de Priesterbroederschap St. Pius X m.b.t. het aftreden paus Benedictus XVI Lees verder
woensdag 09 mei 2012 -

In afwachting van een nieuwe website is deze site verder niet geactualiseerd. Wel vindt u hier enige wetens-waardigheden over onze voormalige kapel in Den Haag en nieuwe kapel in Leiden. Lees verder

zondag 05 februari 2012 - Priesterbroederschap St.-Pius X keurt opvoering Chassé Theater Breda af.   Lees verder
donderdag 15 januari 2009 - Les Opera omnia de Ratzinger en 16 volumes viennent de commencer à paraître en allemand chez l'éditeur Herder, de Fribourg-en-Brisgau. Lees verder
woensdag 07 januari 2009 -

D66 wil dat de Europese Unie zich openlijk uitspreekt tegen vermeende recente uitlatingen van paus Benedictus XVI over homoseksualiteit. Lees verder

zondag 04 januari 2009 -

Belgische waarzeggers beleven topdrukte dankzij de economische crisis. Ze worden bestormd door mensen die willen weten of ze in financiële problemen zullen komen. Lees verder

zondag 04 januari 2009 -

Paus Benedictus XVI beschouwt het Israëlisch grondoffensief in Gaza als een gevolg van het weigeren van de dialoog. Dat zei de Heilige Vader vanmiddag in zijn Angelustoespraak. Lees verder

woensdag 31 december 2008 -

Priester en wetenschapper Antoine Bodar valt paus Benedictus XVI bij in diens pleidooi voor een ‘ecologie van de mens' die bestaat uit een strijd voor ‘geordende seksualiteit' en tegen het homohuwelijk en de autodestructie van de mens. Lees verder

donderdag 25 december 2008 -

Tijdens zijn toespraak bij het aflopende jaar voor de kardinalen en het personeel van het Vaticaan is paus Benedictus XVI teruggekomen op de Wereldjongerendagen (WJD) in Sydney. Lees verder

donderdag 25 december 2008 - Homoseksueel gedrag voorkomen en vermijden is even belangrijk voor de mensheid als de redding van het regenwoud. Lees verder